สปท. จะหักเงินเดือนคนละ 5000 บาทช่วยเหลือน้ำท่วมตาย

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94-5

และสำหรับความเคลื่อนไหวของอาคารรัฐสภาทางด้านสถาบันนิติบัญญัติแห่งชาติได้ร่วมมือกับสถาบันปกเกล้าได้มีการจัดโครงการสภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมใจช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนที่รักความเดือดร้อนเนื่องจากอุทกภัยและวาตภัยน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ของภาคใต้

ได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยบริษัทบริจาคเงินและสิ่งของที่มีความจำเป็น เป็นเครื่องอุปโภคและบริโภคเบื้องต้นฐานะสมาชิกของ สนช.ได้ร่วมกันบริจาคมาแล้วกว่า 500,000 บาท ในขณะที่มีการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้เข้าสู่วาระก่อนประชุมหารือเรื่องการบริจาคเงิน

เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบทุกข์กับภายในพื้นที่พักใต้หลังจากที่ประชุมมีมติให้หักเงินเดือนสมาชิกคนละ 5000 บาทเบื้องต้นได้ในการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนสมาชิกบางคนได้เสนอด้วยการสำรองจ่ายเงินไปก่อนหนึ่งล้านบาทมอบให้กับนายเสรี สุวรรณภานนท์