กฎหมายใหม่ให้แมวเป็นสัตว์ควบคุมแล้ว

จากการรายงานของทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการเผยว่าทางร่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศกฎกำหนดสัดควบคุมระยะเวลาในการฉีดวัคซีน 2560 ซึ่งลงวันที่ 23 มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งจะให้แมวนั้นเป็นสัตว์ควบคุมตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้าและจะให้เจ้าของจัดให้แมวได้รับการฉีดวัคซีนครั้งแรกเมื่อมีอายุ 2 เดือนขึ้นไป

แต่ต้องไม่เกิน 4 เดือนได้รับการฉีดวัคซีนครั้งต่อไปตามระยะเวลาที่กำหนดในการฉีด ซึ่งเดิมนั้นพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้าพ. ศ. 2535 มาตรา 4 ได้กำหนดว่าสัตว์ควบคุมหมายความว่าเป็นสัตว์ที่กำหนดให้กฎกระทรวงแปลว่าที่ผ่านมายังมีการออกกฎกำหนดสัตว์อื่นที่สามารถเกิดโรคพิษสุนัขบ้าและที่ควบคุมแต่อย่างใด

ซึ่งประกอบกับการรายงานสถานการณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในปัจจุบันก็พบว่าแมวเป็นสัตว์ที่เกิดโรคพิษสุนัขบ้ารองลงมาจากสุนัขและยังเป็นโรคติดต่อร้ายแรงสามารถติดต่อจากสัตว์สู่มนุษย์ได้ด้วยค่ะ และโรคพิษสุนัขบ้าก็เกิดขึ้นในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดรวมไปถึงแมวเป็นสัตว์ที่มีความใกล้ชิดกับมนุษย์เหมือนกับสุนัขมีโอกาสเผยแพร่โรคพิษสุนัขบ้าเข้าสู่มนุษย์ได้เหมือนกันถ้าหากมนุษย์ได้รับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าก็จะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะ