สนามบินสกลนคร เปิดให้บริการปกติแล้วค่ะ

ที่เฟซบุ๊กสกลนครซิตี้ได้มีการรายงานในช่วงเช้า ของวันที่ 1 สิงหาคมที่สนามบินสกลนครได้มีการเปิดให้บริการแล้วหลังจากที่กรมทางหลวงชนบทบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมชลประทานมณฑลทหารบกที่ 29 พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมเครื่องสูบน้ำรถแบคโฮเพื่อขุดร่องระบายน้ำที่ท่วมขังภายในท่าอากาศยานการสนับสนุนการฉีดล้างทำความสะอาดทำให้สถานการณ์น้ำท่วมขังคลี่คลายลงได้ค่ะ

และยังช่วยซ่อมแซมถนนขาเข้าท่าอากาศยานให้กลับมาใช้งานได้เหมือนปกติซึ่งก็คาดว่าการช่วยเหลือทางอากาศจะส่งมาถึงสกลนครมากขึ้นด้วยค่ะ กับสถานการณ์น้ำท่วมภายในเขตเทศบาลนครสกลนครในระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องจากการสำรวจเขตเทศบาลเมืองสกลนครได้พบว่าในช่วงเช้าวันนี้ปริมาณน้ำในลดลงที่ร้านค้าในอาคารพาณิชย์ต่างๆก็ยังคงปิดไม่สามารถเปิดทำการได้เนื่องจากระดับน้ำยังท่วมสูง กับการสัญจรในพื้นที่เทศบาลนัดรถเล็กก็ยังไม่สามารถ

ที่จะผ่านในเขตเทศบาลได้เนื่องจากระดับน้ำท่วมสูงแต่ว่ารถกระบะและรถยกสูงสามารถที่จะเคลื่อนได้ที่ถนนในต่างๆระดับน้ำก็ยังสูงขึ้นเพราะว่าเขาในซอยเป็นจุดที่ต่ำค่ะ ซึ่งสถานการณ์ล่าสุดนั้นที่อำเภอพรรณานิคมฝนไม่หยุดตกแล้วและยังมีน้ำท่วมขังใน 5 ตำบลประกอบกับ 18 หมู่บ้านที่เป็นพื้นที่อยู่ติดกับลำน้ำอุ่นที่เชื่อมแม่น้ำสงครามพื้นที่ที่หนักที่สุดก็คือตำบลพอกน้อยบางจุดของพื้นที่ถนนน้ำท่วมสูงกว่า 60 cm รถเล็กสามารถสัญจรผ่านไม่ได้ต้องใช้รถทหารกับบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ต่ำกว่าเพื่อนถนนน้ำจะสูงประมาณ 1.5 ถึง 2 เมตรถ้าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มอีกก็จะเข้าสู่ภาวะปกติในเวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์ค่ะ