สัญญาณเตือน “โรคสมองเสื่อม”

สำหรับการการสูญเสียความสามารถในการแยกแยะเรื่องของกลิ่นเป็นสัญญาณเตือนเบื้องต้นของโรคสมองเสื่อมได้ หลังจากที่นักวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยชิคาโก ศึกษาเรื่องนี้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 57-85 ปี เป็นจำนวนเกือบ 3,000 คน เพื่อที่จะให้ลองแยกแยะกลิ่นพื้นฐาน 5 กลิ่นด้วยกัน

โดย G club เว็บคาสิโนออนไลน์ที่พร้อมเปิดให้บริการแก่นักพนันทุกคนที่มาจากการทดลองนี้ มี 78 เปอร์เซ็นต์ที่จะบอกชื่อได้ถูกต้อง 4-5 กลิ่น ในขณะที่เกือบ 19 เปอร์เซ็นต์ที่บอกชื่อได้ถูก 2-3 กลิ่น  , 2.2 เปอร์เซ็นต์บอกได้ถูกต้อง 1 กลิ่น  และอีก 1 เปอร์เซ็นต์ที่ไม่สามารถแยกแยะได้แม้แต่กลิ่นเดียว ซึ่งทั้ง 5 กลิ่นที่นำมาใช้ทดสอบนั้นมันจะประกอบด้วย เปปเปอร์มินต์, ปลา, ส้ม, กุหลาบ และหนัง

ทั้งนี้ gclub ผ่านเว็บคาสิโนออนไลน์ที่พร้อมจะทำให้นักพนันเข้ามาเดิมพันได้อย่างง่ายดายแนะนำว่าหลังจากใช้เวลาติดตามผลเป็นเวลานาน 5 ปี นับตั้งแต่ที่ได้มีการทดสอบการดมกลิ่น แล้วสามารถพบว่า  คนที่ไม่สามารถบอกชื่อของกลิ่นได้อย่างน้อย 4 กลิ่น ที่มีความเสี่ยงสูงถึง 2 เท่า ที่จะสามารถพัฒนาสู่การเป็นโรคสมองเสื่อมในอนาคต